Jeśli miałeś wypadek i nie możesz używać swojego samochodu, masz prawo żądać od ubezpieczyciela pokrycia kosztów wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy.


Poszkodowany ma prawo skorzystać z usług firmy wynajmującej samochody i przedstawić ubezpieczycielowi fakturę.


  1. 1. Trzeba tylko pamiętać, by auto zastępcze było mniej więcej takiej samej lub niższej klasy, co uszkodzone.

  2. 2. Przed wynajęciem auta należy złożyć w firmie ubezpieczającej sprawcy oświadczenie, że chce się to zrobić.

  3. 3. Należy mieć ze sobą kopię takiego dokumentu, na której ubezpieczyciel powinien potwierdzić jego przyjęcie.

  4. 4. W oświadczeniu należy wskazać, że samochód jest niezbędny nam do normalnego funkcjonowania np. na dojazdy do pracy czy do odwożenia dzieci do szkoły. W ten sposób pozbawimy ubezpieczyciela argumentów, że auta używamy okazyjnie, więc wynajęcie zamiennego jest nieuzasadnione.

  5. 5. Czas korzystania z zastępczego auta na koszt ubezpieczyciela nie może być nieograniczony.

    • 5a. Powinien odpowiadać faktycznemu unieruchomieniu pojazdu. Jeśli auto było zdatne do jazdy po lżejszej stłuczce, to czas unieruchomienia liczy się od chwili odstawienia auta do warsztatu do momentu jego odbioru po naprawie.

    • 5b. W przypadku szkody całkowitej, gdy naprawa nie wchodzi w grę, ubezpieczyciel powinien zwrócić koszt wynajmu samochodu zastępczego za czas od wypadku do wypłaty odszkodowania.

Dzwoniąc na nasz nr tel. 883 110 274 uzyskacie Państwo wszelkie informacje jak uzyskać samochód zastępczy z OC sprawcy.